منو ها

دانشجویان مجاز به شرکت در مراسم

1396/05/25
مجددا به دانشجویان عزیز یادآوری می شود تنها دانشجویانی که تا 96/06/10 موفق به اتمام مراحل فارغ التحصیلی شده اند می توانند در مراسم فارغ التحصیلی شرکت نمایند.